Thursday, March 17, 2011

Rindu Pada-Nya

"Barangsiapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, sesungguhnya ketetapan Allah akan datang, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"
-al-Ankabut, ayat 5-


"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan ilmu-Mu yang ghaib,
kekuasaan-Mu atas ciptaan,
hidupkanlah aku selama kehidupan ini baik bagiku,
dan wafatkanlah aku jika kematian memang lebih baik bagiku.

Aku memohon kepada-Mu rasa takut kepada-Mu di saat sendirian
dan di saat berada di tengah keramaian.
Aku memohon kepada-Mu perkataan yang benar pada saat marah dan redha.
Aku memohon kepada-Mu sikap tenang saat fakir dan kaya.
Aku memohon kepada-Mu kenikmatan yang tidak fana.
Aku memohon kepada-Mu kesejukan mata yang tidak terputus.
Aku memohon kepada-Mu rasa redha sesudah ketetapan.
Aku memohon kesejukan kehidupan setelah kematian.
Aku memohon kelazatan memandang wajah-Mu,
dan aku memohon kerinduan untuk berjumpa dengan-Mu
tanpa mudarat dan dimudaratkan
serta tanpa fitnah yang menyesatkan.

Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman,
dan jadikanlah kami pemberi petunjuk yang diberi petunjuk."

Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Hibban dengan sanad yang kuat. Doa ini diambil dari buku Zadul Ma'ad, oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Semoga bermanfaat buat sahabat sekalian. ^^