Thursday, October 27, 2011

Golongan Kanan

Salah satu sunnah Rasulullah s.a.w yang begitu mudah untuk kita lakukan setiap hari adalah dengan memulakan dan memuliakan yang kanan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah berkata:

"Telah menjadi kebiasaan Nabi s.a.w. memulai dengan yang kanan ketika memakai sandal, menyikat rambut, bersuci dan dalam segala urusannya"
-Sahih Bukhari-

Kebanyakan urusan baginda dimulai dengan yang kanan, contohnya ketika makan, minum dan memberi barang dengan tangan kanan. Malah baginda mendahulukan kaki kanan ketika memakai kasut dan ketika masuk ke masjid. Imam Nawawi menyatakan, "Kaedah Syara' sentiasa suka mendahulukan yang kanan dalam hal-hal yang bersifat penghormatan dan berhias (kebersihan), sementara untuk perkara sebaliknya disukai dimulai dengan yang kiri."

Ulama mengatakan bahawa Nabi s.a.w menyukai sikap optimis, dimana golongan kanan merupakan penghuni syurga Allah, sebagaimana firman Allah:

"(Ingatlah) suatu hari (yang ketika itu) Kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya (catatan amalnya), dan orang-orang yang kitab amalnya diberikan di tangan kanannya, maka mereka akan membaca kitab itu. Mereka tidak akan dirugikan sedikit pun."
-surah Al-Isra', ayat 71-

Oleh itu, mulai sekarang, mari kita sama-sama mengamalkan sunnah Nabi s.a.w. ini dalam urusan kita seharian, dan kita niatkan dengan ikhlas semata-mata untuk mencari redha Allah Taala. ^^

Rujukan: Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari