Saturday, April 24, 2010

Ulangkaji - Bacaan Fatihah dalam solat


Dari An-Nawwas bin Sam'an, Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Allah telah membuat perumpamaan siratul mustaqim (jalan yang lurus), di dua sisi sirat terdapat dua pagar. Di pagar tersebut tersebut terdapat pintu-pintu yang terbuka. Dan dipintu-pintu terdapat tirai-tirai yang terurai.

Di depan sirat terdapat seorang yang berseru 'Wahai manusia, masuklah kalian semua ke dalam sirat ini dan janganlah berbelok'. Dan di atas sirat terdapat penyeru yang akan berseru. Apabila ada manusia yang ingin membuka pintu-pintu tersebut, penyeru diatas sirat itu berkata 'Celaka (hati-hatilah) kamu, janganlah engkau membukanya. Jika engkau membukanya, nescaya kau akan terperosok masuk ke dalamnya.'

Sirat itu adalah Islam. Pagar itu adalah batasan-batasan Allah. Pintu-pintu yang terbuka itu adalah perkara yang diharamkan Allah. Penyeru di depan pintu sirat adalah Kitabullah. Dan penyeru di atas sirat adalah pemberi peringatan dari Allah yang ada didalam hati setiap muslim."

-riwayat Ahmad, disahihkan oleh Syaikh al-Albani-

Beginilah gambaran 'siratul mustaqim' yang kita selalu bacakan dalam surah Al-Fatihah. Hadis ini saya ambil daripada buku Shahih Tafsir Ibnu Katsir, didalam menguraikan ayat ke-6 surah Al-Fatihah. Sama-samalah kita fahami dan ambil pengajaran dari hadis ini.

Dalam sehari, setiap muslim akan membaca sekurang-kurangnya 17 kali surah Al-Fatihah (solat fardhu), bagi yang selalu melakukan solat sunat, tentu lebih banyak. Tidak kira sama ada sebagai makmum sekalipun, setiap muslim diwajibkan membaca Al-Fatihah, berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim "Tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca Faatihatul Kitab (surah Al-Fatihah)."

Timbul persoalan, apa yang perlu makmum lakukan ketika imam membaca Al-Fatihah mahupun surah-surah lain? Berdasarkan buku Fiqh Sunnah tulisan Sayyid Sabiq, makmum itu diwajibkan berdiam dan mendengar bacaan imam. Dalilnya berdasarkan firman Allah Taala, "Dan apabila al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan ia, serta diamlah (dengan sebulat ingatan untuk mendengarnya), supaya kamu beroleh rahmat."
-surah al-A'raf, ayat 204-

Sayyid Sabiq juga mengemukakan pendapat Abu Bakar bin al-'Arabi, jika imam sudah membaca Al-Fatihah (secara kuat), maka si makmum tidak perlu membacanya. Makmum mestilah membaca al-Quran di dalam hati dengan tadabur (memahami) dan tafakkur. Inilah sistem al-Quran dan hadis, memelihara ibadah dan menjaga Sunnah. Pendapat ini menjadi pilihan az-Zuhri, Ibnu al-Mubarak, Malik, Ahmad dan Ishaq, yang disokong oleh Ibnu Taimiyah.

Pendapat ini didasarkan kepada dalil al-Quran di atas, dan hadis Imran bin al-Husein, dimana Nabi s.a.w. mendengar seorang lelaki membaca surah al-A'la dibelakangnya, "Sesungguhnya aku mengetahui bahawa ada beberapa orang antara kamu telah membuat fikiranku bercelaru dengan bacaan!"
-riwayat Muslim (Kitab solat, Bab: Makmum dilarang menguatkan bacaan dibelakang imamnya)-

Maka dapatlah kita ambil pengajaran bahawa dalam solat berjemaah, kita dilarang menguatkan bacaan sehingga boleh mengganggu kekhusyukan orang lain. Bacalah dengan perlahan, mahupun dalam hati seperti pendapat Abu Bakar bin al-'Arabi diatas.

Berdasarkan perintah wajibnya membaca Al-Fatihah, saya bawakan satu lagi hadis yang menunjukkan Al-Fatihah dibaca perlahan. Dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang mengerjakan solat tanpa membaca Ummul Quran (Al-Fatihah) didalamnya, maka solatnya kurang...kurang...kurang, yakni tidak sempurna"

Dikatakan kepada Abu Hurairah, "(Bagaimana jika) kami berada di belakang imam?" Maka Abu Hurairah berkata, "Bacalah Al-Fatihah itu secara sirr (sembunyi/ hanya terdengar oleh diri sendiri), kerana aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Allah berfirman:

'Aku telah membagi solat (bacaan Al-Fatihah) menjadi dua bahagian antara diriKu dengan hambaKu, dan bagi hambaKu apa yang dia minta. Jika ia mengucapkan 'Alhamdulillahi Rabbilalamin', maka Allah berfirman 'HambaKu telah memujiKu.' Jika ia mengucapkan 'Ar-Rahmanir Rahiim', maka Allah berfirman 'HambaKu telah menyanjungKu.' Jika ia mengucapkan 'Maaliki yaumid Diin', maka Allah berfirman 'HambaKu telah memuliakanKu.'

Jika ia mengucapkan 'Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin', maka Allah berfirman ' Ini adalah antara diriKu dan hambaKu, dan bagi hambaKu apa yang ia minta.' Dan jika dia mengucapkan 'Ihdinas siratal mustaqiim...(hingga habis surah Al-Fatihah)', maka Allah berfirman 'Ini untuk hambaKu dan bagi hambaKu apa yang ia minta."

-riwayat Muslim dan An-Nasai(sahih)-

Kadangkala terdapat kaum muslimin yang keliru, kenapa ada imam yang membaca 'bismillah' dengan kuat dan ada yang tidak ketika membaca Al-Fatihah. Bagi menjawab persoalan ini, kedua-duanya boleh. Hadis Anas menyatakan bahawa Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Uthman tidak membaca 'bismillah', tetapi terus membaca 'alhamdulillahi rabbil'alamin' (riwayat Bukhari dan Muslim). Manakala kebanyakan para sahabat membaca 'bismillah', berdasarkan hadis Nu'aim al-Mujammir (riwayat an-Nasai, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban). Ibnu al-Qayyim mengambil kedua-dua pendapat dan memutuskan "Kadang-kadang Nabi s.a.w. membaca 'bismillah' dengan kuat, tetapi beliau sering membacanya dengan suara perlahan" (Fiqh Sunnah).

Semoga dengan penerangan serba ringkas ini dapat memberi lebih kefahaman kepada kita tentang bacaan Al-Fatihah dalam solat, agar solat kita lebih khusyuk, lebih diberkati, dan lebih dekat kepada sunnah yang diajar Rasulullah s.a.w. Jika timbul keraguan, maka rujuklah kembali kepada al-Quran dan hadis, tanyalah pada mereka yang arif tentang kedua-duanya. Wallahualam =)

No comments:

Post a Comment