Friday, September 30, 2011

Syaamil Al-Quran

Assalamualaikum..
InsyaAllah saya ingin mempromosikan salah satu kitab rujukan bagi memudahkan kita mendalami Al-Quran, iaitu Syaamil Al-Quran: Miracle The Reference 22 in 1

Kitab ini mencakupi 22 kemudahan iaitu:

1) Terjemahan per kata - setiap perkataan dalam AlQuran diterjemahkan satu persatu. Ianya memudahkan kita untuk memahami dan mempelajari bahasa AlQuran.
2) Keyword - 'blocking' ayat berwarna kelabu menunjukkan ayat yang akan dibahaskan, dan perbahasan akan ditulis di muka surat sebelah kiri.
3) Sistem pembacaan tajwid - sistem perwarnaan tajwid bagi memudahkan kita belajar tajwid dengan baik.
4) Panduan hukum tajwid - hukum setiap tajwid diletakkan disetiap halaman.
5) Terjemahan Kementerian Agama RI - terjemahan bahasa Indonesia yang diiktiraf. Bahasa yang digunakan tidak jauh berbeza dengan bahasa Malaysia dan mudah untuk difahami, insyaAllah.
6) Munasabah ayat - menerangkan pengajaran ayat tertentu.
7) Tafsir at-Thabari - huraian atau tafsiran mengenai ayat AlQuran (keyword) dari kitab tafsir at-Thabari
8) Tafsir Ibnu Katsir - salah satu rujukan tafsir yang digunakan ramai dalam bidang pentafsiran, turut dimuatkan dalam menerangkan ayat-ayat yang tertentu (keyword).
9) Hadis sahih - hadis yang berkaitan dengan ayat AlQuran yang dipilih (keyword).
10) Doa dan zikir - diambil dari kitab-kitab tulisan imam An-Nawawi.
11) Kosakata - penjelasan mengenai struktur ayat bahasa dan perbahasan ulama
12) Asbabunuzul - menerangkan sebab penurunan ayat-ayat tertentu
13) Doa dalam Alquran - penjelasan mengenai doa-doa yang terdapat dalam AlQuran
14) Khazanah pengetahuan - info tambahan
15) Tanda-tanda dalam AlQuran - muka surat rujukan yang menyenaraikan info mengenai tanda-tanda di setiap ayat, bagi memudahkan kita melancarkan bacaan.
16) Asmaul husna - indeks tambahan mengenai setiap 99 nama Allah
17) Indeks tematik - indeks rujukan bagi memudahkan kita mencari ayat-ayat AlQuran mengikut pembahagian tertentu, seperti akidah, akhlak, sirah dan sebagainya.
18) Sirah nabawi - paparan sederhana mengenai sirah-sirah nabi.
19) Atlas perjalanan hidup dan dakwah Rasulullah
20) Analisis peta - menerangkan tempat Rasulullah s.a.w hidup dan melakukan dakwahnya.
21) Zikir ma'surat - kumpulan zikir-zikir nabi yang disertakan sebagai tambahan. Ianya dalam buku kecil dan nipis, mudah untuk dibawa kemana-mana.
22) DVD tutorial tajwid

*18-21 di dalam buku kecil yang berasingan

Saiz A4
1255 halaman
Penerbit: Sygma Publishing

Harga: RM 140.00
(tidak termasuk kos pos)

InsyaAllah bagi sahabat yang ingin membeli dari saya, boleh hubungi saya melalui Facebook atau sms ke no: 019-2020191

Semoga kitab ini dapat menjadi sumber rujukan yang baik dan memudahkan kita semua untuk memahami AlQuran yang Agung, insyaAllah. Sangat digalakkan untuk dimiliki terutama bagi mereka yang baru mula belajar dan cuba mendalami tafsir alquran, kerana ianya serba lengkap dan murah jika dibandingkan dengan membeli kitab-kitab tafsir secara berasingan (e.g-tafsir ibnu katsir, at-thabari).

* Bagi sahabat yang ingin lihat lebih lanjut, boleh lihat terus ke
Katalog Penerbit : Sygma Publishing


terjemahan perkata & maksud ayat


tafsir thabari, ibnu katsir, hadis, asbabunuzul dan lain-lain

al-ma'surat

atlas dakwah nabi Muhammad s.a.w

analisis peta & sirah nabawi

indeks mengikut tajuk-tajuk dan isi

penerangan setiap nama-nama Allah (asmaul husna)

No comments:

Post a Comment