Wednesday, January 4, 2012

Persiapkan dirimu !


"Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (darinya)"
-surah Al-Anbiya', ayat 1-

Sekadar peringatan bersama, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, bahawa Kiamat itu dekat dan pasti akan tiba. Tetapi realitinya, manusia masih berada dalam kelalaian, tidak memperbanyakkan amal dan tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari Kiamat.

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Tatkala Rasulullah s.a.w. dalam suatu majlis berbicara dengan orang ramai, tiba-tiba seorang Arab Badui datang dan bertanya, 'Bilakah Kiamat itu datang?'

Namun Rasulullah s.a.w. melanjutkan ucapannya sehingga sebahagian orang beranggapan bahawa baginda mendengar pertanyaan itu, tetapi tidak menyukainya. Sebahagian lagi beranggapan bahawa baginda tidak mendengar pertanyaan itu.

Namun ketika baginda selesai dari ucapannya, baginda berkata, 'Manakah orang yang bertanya tentang Kiamat tadi?' Ia menjawab, 'Saya wahai Rasulullah!' Baginda bersabda, 'Jika amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah datangnya Kiamat'

Lelaki itu bertanya, 'Bagaimanakah terjadinya kesia-siaan itu, wahai Rasulullah?' Baginda menjawab, 'Iaitu ketika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya (yang layak), maka tunggulah kedatangan Kiamat itu'"
-Sahih Bukhari-

No comments:

Post a Comment