Monday, May 17, 2010

Ulangkaji - Solat (2)


InsyaAllah post kali ini saya ingin menyentuh beberapa lagi persoalan sekitar bab solat yang perlu kita ketahui. Rujukan yang saya gunakan masih sama seperti post sebelumnya. Jika terdapat sebarang kesalahan atau masalah, mohon teguran. Semoga perkongsian ini bermanfaat buat rakan-rakan. =)

"Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk"
-Al-Baqarah (2), ayat 43-

Solat fardhu berjemaah sangat dituntut ke atas setiap Muslim, dimana sebahagian ulama meletakkan hukumnya sebagai wajib (imam Ahmad, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah), dan sebahagian lagi menyatakannya sunnat muakad ataupun fardhu kifayah (imam Abu Hanifah, Malik, Asy Syafie). Apa yang pasti, ianya merupakan perintah Allah dan Rasulullah s.a.w. yang perlu kita ambil berat, tidak boleh kita tinggalkan dengan sengaja.

Salah satu hadis yang menceritakan ketegasan baginda tentang berjemaah, dari Abu Hurairah bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda, "Demi Allah yang jiwaku didalam genggamanNya. Sungguh aku ingin memerintahkan untuk dibawakan kayu api lalu kayu itu dibakar, kemudian aku perintahkan untuk mengumandangkan azan, kemudian aku perintahkan seorang lelaki mengimami mereka, dan aku menuju rumah orang-orang yang tidak ikut solat berjemaah, kemudian aku bakar rumah mereka."
-riwayat Bukhari dan Muslim (Bab: Keutamaan Solat Berjemaah)-

Dalam solat berjemaah, meluruskan saf merupakan salah satu kesempurnaannya sebagaimana diriwayatkan Anas dan Abu Hurairah, "Luruskanlah barisan kalian, kerana sesungguhnya meluruskan barisan termasuk kesempurnaan solat" (riwayat Bukhari). Perkara ini memang diketahui ramai orang, tetapi masih ramai yang mengambil ringan tentangnya.

Ada yang menganggap merapatkan saf hanya sekadar mencukupi dengan menutup ruang untuk orang melaluinya, ada juga yang menjarakkan kerana inginkan keselesaan. Sedangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim jelas menyatakan, bahawa sahabat merapatkan saf dengan saling bersentuhan bahu dan kaki. Dari Anas, Nabi s.a.w. bersabda, "Hendaklah salah seorang dari kalian menempelkan bahunya dengan bahu temannya, dan menempelkan kakinya dengan kaki temannya".

Antara hadis yang menyatakan kepentingan menjaga saf, hadis dari Anas, Nabi s.a.w. bersabda, "Rapatkanlah saf-saf kalian, saling mendekatlah, dan sejajarkanlah leher-leher kalian. Demi Allah yang jiwaku di tanganNya, sungguh aku melihat syaitan masuk ke dalam celah-celah saf seperti anak kambing (hadzaf)" (Sahih, riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ahmad). Dari Nu'man bin Basyir, Nabi s.a.w. bersabda, "Rapatkanlah (luruskan) saf-saf kalian, atau Allah akan mencerai-beraikan wajah-wajah kalian" (riwayat Bukhari dan Muslim).
Imam itu mesti diikuti, dan kita dilarang untuk mendahului pergerakan imam didalam solat. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahawa Rasulullah s.a.w. pernah mengajar kepada kami, beliau bersabda "Jangan kamu mendahului imam! Jika imam sudah bertakbir, maka bertakbirlah, apabila imam telah mengucapkan 'wa laddhaalliin', maka ucapkanlah 'amiin'. Kalau imam telah rukuk, maka rukuklah, apabila imam telah mengucapkan 'sami'Allahu liman hamidah', maka ucapkanlah 'rabbana lakal hamdu'.
-riwayat Bukhari dan Muslim-


Daripada hadis ini juga, kita diajar untuk mengucapkan 'rabbana lakal hamdu' selepas imam membaca 'sami'allahu liman hamidah'. Perkara ini tidak ramai yang mengetahui. Semoga penjelasan ini dapat membantu serba sedikit.

Antara sunnah yang tidak ramai melakukan ialah membuat pembatas dihadapan ketika solat. "Jika salah seorang dari kalian melakukan solat, maka hendaklah ia solat menghadap ke pembatas dan hendaklah mendekat kepadanya, agar syaitan tidak memutus solatnya" (Sahih: Abu Daud, Nasai, Hakim). Apabila ada pembatas dihadapan, maka solatnya tidak terganggu dan orang lain boleh melintas dihadapan pembatas tersebut. Pembatas itu sama ada tiang, dinding, dan apa-apa sahaja yang boleh ditegakkan, kerana ada hadis meriwayatkan baginda menggunakan sebatang panah, tongkat, juga pernah bersolat menghadap binatang kenderaannya. Ketika berjemaah, cukuplah dengan pembatas dihadapan imam.

Yazid bin Abi Ubaid mengatakan, aku pernah datang bersama Salamah bin Al-Akwa, lalu dia solat di depan tiang yang ada mushafnya, maka aku katakan, "Wahai Abu Muslim, aku melihatmu selalu solat menghadap tiang ini." Ia menjawab, "Kerana aku pernah melihat Nabi s.a.w. sering solat didepannya."-riwayat Bukhari (Bab: Solat Didepan Tiang)-
Berkenaan turun sujud dari kedudukan berdiri, ada kala kita melihat orang meletakkan lutut dulu, dan ada sebahagian yang meletakkan tangan dulu sebelum lutut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Jika salah seorang dari kalian hendak sujud, maka janganlah bersujud seperti sujudnya unta, hendaklah ia meletakkan dua tangannya dahulu sebelum dua lututnya" (hasan: riwayat Abu Daud, Nasai). Perkara ini merupakan khilaf, dan dibenarkan untuk kita memilih salah satu cara yang dikatakan oleh ulama.

Begitu juga ketika bangkit dari sujud untuk berdiri, sunnahnya adalah duduk sebentar, kemudian menekan dua tangan ke lantai lalu berdiri tegak. Perkara ini digambarkan Malik bin Huwairits berkenaan solat Nabi s.a.w., "Apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, maka beliau duduk dan bertumpu ke atas tanah lalu bangkit."
-riwayat Bukhari (Bab: Bertopang pada tanah ketika berdiri dari rakaat)-

Semoga dengan perkongsian ringkas ini, dapat membantu dan memperbetulkan solat kita serba sedikit, agar solat kita lebih dekat kepada sunnah Rasulullah s.a.w. dan diterima oleh Allah Taala. Mohon teguran dan pembetulan dari rakan-rakan yang membaca jika terdapat kesilapan. =)
Wallahualam.

Dari Abu Hurairah, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah solat bersama kami. Setelah solat beliau berpaling seraya bersabda, "Wahai Fulan! Mengapa kamu tidak memperbaiki solatmu? Mengapa orang yang solat tidak memperhatikan bagaimana dia melakukan solat? Sesungguhnya dia solat untuk dirinya sendiri." -riwayat Muslim (Bab: Perintah Memperbaiki Solat)-

No comments:

Post a Comment