Thursday, May 27, 2010

Buta huruf?


InsyaAllah untuk post kali ini, saya ingin kongsikan sedikit tafsir ayat Al-Quran. Semoga kita dapat sama-sama tadabbur, yakni memahami dan mendalami maksudnya supaya kita dapat ambil pengajarannya yang sangat berguna. Sebarang kemusykilan atau kesalahan, mohon teguran.

"Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui al-Kitab, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya, 'Ini dari Allah', (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan."
-surah Al-Baqarah (2), ayat 78,79-

Berdasarkan buku Shahih Tafsir Ibnu Katsir, buta huruf ini ditujukan kepada golongan Ahli Kitab. Mereka menerima kitab dari nabi sebelumnya, tetapi mereka tidak mengetahui isinya. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, "Kami adalah umat yang ummi, tidak pandai menulis dan juga mengira satu bulan itu sekian dan sekian" (riwayat Bukhari dan Muslim).

Mujahid berkata, "Sesungguhnya kaum yang ummi, mereka adalah orang-orang yang disifati oleh Allah Taala bahawa mereka tidak memahami sedikit pun dari Kitabullah yang diturunkan Allah kepada Musa a.s. Lalu mereka membuat kebohongan dan kebatilan secara dusta dan palsu" (Ath-Thabari).

Apa yang boleh kita fahami, bahawa Allah menggambarkan melalui ayat ini, tentang sifat golongan Yahudi yang tidak memahami isi kitab yang mereka terima. Kemudian mereka sebarkan cerita yang mereka reka berdasarkan akal fikiran mereka sendiri, dan mengatakannya daripada kitab Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan kebohongan tersebut.

Kemudian diceritakan bahawa Allah mencela mereka ini, kerana telah menulis dan merubah apa yang ada dalam kitab Allah, iaitu Taurat. Perkara yang sama juga berlaku kepada kaum Nasrani, dimana kitab Injil yang asli telah mereka sorokkan dan mereka hanya mencetak kitab Bible yang mereka hasilkan.

Bagaimana pula dengan kita, umat Islam di akhir zaman ini? Mungkin ada yang menyatakan, bahawa ayat ini hanya ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani. Tetapi sebenarnya, ayat ini mengandungi peringatan kepada diri kita sebagai seorang Muslim.

Adakah kita sekarang memahami Al-Quran yang kita agung-agungkan? Bagi mereka yang memahami, baguslah, tetapi bagaimana dengan kebanyakan masyarakat kita sekarang? Adakah mereka jelas tentang perintah-perintah dan larangan Allah yang terkandung dalam Al-Quran? Jika tidak, bukankah keadaan kita adalah sama seperti sifat Ahli Kitab yang diceritakan Allah dalam ayat ini?

Cuba kita lihat dan fikirkan, adakah kita juga lakukan sesuatu itu berdasarkan sangkaan kita semata-mata, ataupun benar-benar kerana ilmu?

Kesimpulannya, sama-samalah kita mendalami lagi ilmu agama, cubalah belajar dan memahami Al-Quran, supaya kita dijauhkan daripada kemurkaan Allah. Jika sebelum ini kita hanya menyatakan tentang Islam itu berdasarkan sangkaan semata-mata, maka kita perbetulkan. Kita belajarlah, carilah dalil-dalil yang sahih, yang menerangkan tentang Islam yang sebenar-benarnya.

Jika kita tidak pandai bahasa Arab, usahakan untuk mencari terjemahan Al-Quran. Jika berkemampuan bolehlah membeli kitab tafsir, kerana disitu terdapat huraian dari ulama yang arif tentang Al-Quran. Jika tidak faham juga, bertanyalah pada mereka yang mempunyai ilmu tentangnya, atau hadir ke kuliah-kuliah agama.

Tidak dilupakan juga dengan hadis-hadis, cubalah pelajari, kerana pada diri Rasulullah itu terdapat tauladan yang mesti kita ikuti. Apabila kita sudah tahu membezakan hadis atau pun bukan, kemudian boleh mengingat beberapa hadis berdasarkan kemampuan, seterusnya kita amalkannya, barulah kita boleh menyatakan diri kita sebagai mereka yang mengikut sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Semoga ilmu-ilmu inilah yang akan menjadi bekalan kita di akhirat kelak.

Humaid bin Abdurrahman berkata, dia mendengar Muawiyah dalam khutbahnya berkata, "Aku mendengar Nabi s.a.w. bersabda, "Barangsiapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, maka Dia akan memberinya pemahaman dalam urusan agama. Aku hanya menyampaikan, sedangkan yang memberi pemahaman adalah Allah.

Dan sentiasa dari umat ini, ada segolongan yang akan tetap berpegang teguh dalam perintah Allah, mereka tidak dapat digoyahkan oleh orang yang menghina mereka, dan tidak pula oleh orang yang menyalahi mereka, hingga sampai ketetapan Allah (kiamat)."
-riwayat Bukhari (Kitab Ilmu, Bab Jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang)-

Semoga dengan perkongsian ini, sama-sama kita ambil pengajaran, dan sama-samalah kita perbaiki diri kita, agar diri kita sentiasa mendapat rahmat dari Allah, dan dijauhkan daripada azab-Nya yang sangat pedih. Wallahu'alam. =)

No comments:

Post a Comment