Monday, November 8, 2010

Nikmat yang besar


"Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepadamu, mensucikan dan mengajarimu al-Kitab (Al-Quran) dan al-Hikmah (as-Sunnah) serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Kerana itu, ingatlah kamu kepadaKu, nescaya Aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)Ku"
-surah Al-Baqarah, ayat 151,152-

InsyaAllah untuk post kali ini saya ingin kongsikan sedikit tafsir berkenaan ayat 151 dan 152 dari Surah Al-Baqarah. Penulisan ini saya petik dari kitab Shahih Tafsir Ibnu Katsir. Sama-sama kita luangkan masa dan memahaminya. =)

Dalam ayat pertama ini, Allah mengingatkan kepada hambaNya akan nikmat yang sangat besar, iaitu diutusnya Nabi Muhammad s.a.w. Sebagai rasulNya, baginda membacakan ayat-ayat Allah Taala secara jelas, lalu Allah menyucikan mereka semua dari pelbagai akhlak yang buruk, kekotoran jiwa dan setiap perbuatan kaum Jahiliyah. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada alam yang terang benderang.

Sebelum ini hamba-hambaNya hidup dalam kebodohan (Jahiliyah) dan tidak mempunyai kesopanan dalam berbicara. Berkat risalah yang dibawa Rasulullah s.a.w. akhirnya mereka menjadi manusia yang ilmunya paling dalam, hatinya paling baik, sikapnya paling bersahaja dan paling jujur dalam ucapannya.

Oleh itu, Allah Taala mengimbau orang-orang yang beriman untuk mengakui nikmat tersebut dan menyambutnya dengan mengingat (berzikir) dan bersyukur kepadaNya. Allah berfirman, "Kerana itu, ingatlah kamu kepadaKu, nescaya Aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)Ku."

Dalam sebuah hadis sahih, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, jika engkau mengingatiKu dalam dirimu, maka Aku akan mengingatimu dalam diriKu. Dan jika engkau mengingatiKu di suatu majlis, maka Aku akan mengingatimu di tengah majlis para Malaikat.

Dan jika engkau mendekat kepadaKu sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadamu sehasta. Dan jika engkau mendekat kepadaKu sehasta, maka Aku akan mendekat kepadamu sedepa. Dan jika engkau mendatangiKu dengan berjalan, maka Aku akan mendatangimu dengan berlari kecil."
-sahih, riwayat Bukhari dan Ahmad-

InsyaAllah dengan peringatan ini dapat mengingatkan kita akan suatu nikmat yang sangat besar, yang perlu kita syukuri, kerana menjadi hambaNya yang beriman. Semoga kita sentiasa bersyukur kepada Allah, walau apa jua musibah yang menimpa kita. Sesungguhnya Allah menjanjikan kebaikan kepada mereka yang bersabar dan sentiasa bersyukur kepadaNya.

Allah Taala berfirman, "Dan (ingatlah) tatkala Rabbmu memaklumkan, 'Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Aku akan menambah (nikmat)Ku kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat)Ku, maka sesungguhnya azabKu sangat pedih"
-surah Ibrahim, ayat 7-

No comments:

Post a Comment