Friday, December 10, 2010

Kata yang indah tidak semestinya benar


"Dan di antara manusia, ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling (dari mukamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerosakan padanya, dan merosak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.

Dan apabila dikatakan kepadanya: 'Bertaqwalah kepada Allah,' maka bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) Neraka Jahannam. Dan sungguh Neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal.

Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambaNya."
-Al-Baqarah, ayat 204-207-

As-Suddi mengatakan, "Ayat ini turun berkenaan dengan Al-Akhnas bin Syariq yang mendatangi Rasulullah s.a.w. dengan menampakkan keislaman, padahal hatinya terbalik dengan apa yang ditampakkannya" (At-Thabari). Pendapat lain mengatakan bahawa ayat tersebut berlaku umum bagi orang munafik dan orang yang beriman secara keseluruhannya. Demikian pendapat Qatadah, ar-Rabi' bin Anas dan beberapa ulama lainnya, dan inilah yang benar (Ibnu Katsir).

Sifat munafik merupakan sifat yang tercela, yang perlu kita jauhi dan berhati-hati dengannya. Seperti yang digambarkan oleh Allah, orang munafik suka menarik hati manusia dengan keindahan dunia. Ada juga yang menggunakan nama agama untuk mengejar keuntungan dunia, agar orang percaya dengan kata-katanya. Apa yang dikatakan mereka adalah penipuan semata-mata, dan Allah lebih mengetahui isi hati mereka. "Maka mereka sembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah..." (AnNisa, ayat 108)

Mereka juga merupakan manusia yang sering melakukan kerosakan pada muka bumi. Apabila mereka ditegur dan dinasihati, mereka menolaknya, kerana dosa-dosa telah meliputi hatinya. "Maka cukuplah (balasannya) Neraka Jahannam, dan sungguh Neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal", itulah janji Allah atas perbuatan mereka.

Setelah Allah tunjukkan sifat-sifat tercela orang munafik, Allah ceritakan pula sifat orang-orang Mukmin. Seorang Mukmin sejati merupakan orang yang sanggup mengorbankan kepentingan dirinya demi mencari keredhaan Allah. Mereka sanggup melepaskan kemewahan dan kesenangan yang ada agar Islam tertegak di muka bumi ini.

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang Mukmin diri dan harta mereka, dengan memberikan Syurga untuk mereka. Mereka berperang dijalan Allah, lalu mereka membunuh dan terbunuh. (Itu menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) dari Allah?

Maka bergembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar."
-At-Taubah, ayat 111-

InsyaAllah, sama-samalah kita jauhkan diri kita dari sifat-sifat munafik, dan berhati-hati dengan mereka yang mempunyai sifat-sifat tersebut. Tegurlah dengan sebaiknya, dan tolaklah mereka jika mereka enggan menerima teguran. Jadilah kita dikalangan orang-orang Mukmin, mereka yang sentiasa mengimpikan syurga Allah Taala. Gunakanlah segala harta, masa dan tenaga yang ada demi menegaknya Islam pada diri, keluarga, dan masyarakat disekeliling kita. Allahu'alam... =)

No comments:

Post a Comment