Saturday, February 7, 2009

Pesanan rasulullah...

Dari Abi al-Abbas Abdillah bin Abbas r.a. katanya:

Pada suatu hari adalah aku dibelakang Nabi s.a.w., lalu baginda bersabda:

"Hai anakku! Aku akan mengajar engkau beberapa perkataan. Peliharalah Allah, nescaya Ia akan pelihara engkau.

Peliharalah Allah, nescaya engkau akan dapatinya dihadapan engkau.

Apabila engkau meminta, mintalah pada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka pohonlah pertolongan itu dengan Allah.

Dan ketahuilah! Sesungguhnya umat itu kalau mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka dapat memberikannya kepada engkau kecuali dengan sesuatu yg sudah dituliskannya oleh Allah atas engkau.

Dan jika mereka berkumpul untuk membahayakan engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka dapat membahayakan engkau kecuali dengan suatu yang sudah dituliskannya oleh Allah atas engkau.

Diangkatkan segala pena dan telah keringlah segala buku"

-riwayat Tirmizi, dengan sanad hasan sahih-

Pada riwayat selain Tirmizi, Rasulullah s.a.w. meneruskan pengajaran kepada Ibnu Abbas,

"Peliharalah Allah, nescaya engkau dapatinya dihadapan engkau, menyertai dan menolong engkau. Dan kenallah Allah pada masa lapang, nescaya Ia kenal engkau pada masa susah dikala engkau sedang menghadapi perkara yang sukar"

No comments:

Post a Comment